Trường Tiểu học Trúc Mai tham  hội thi và đạt  phụ trách sao giỏi cấp huyện